Don't have an account? Create one!

Skole

AuthorMessage
Wemmla
Bleeding on the Floor
Wemmla
Age: 28
Gender: Female
Posts: 1608
September 7th, 2010 at 02:44am
Oliver Sykes:
Wemmla:
Oliver Sykes:
man skal gå VG1 Desig & Håndverk på Nesbru -.-
-
SKOLEN KAN DØ! Den kan gå å brenne i helvete!Evil or Very Mad


Jeg går VG2 Realfag på Nesbru! o_O
(Da har man IT og gjør ikke annet enn å sitte å skrive HTML koder (som er veldig like BBcodes, som vi bruker i signaturene))

WTF?! Går du på Nesbru? Oo da kan jeg jo møte.. kanskje jeg har sett deg også uten å vite hvem du er xD


Hvis du ikke har det, er du blind. Jeg synes.
my friend of misery
Demolition Lover
my friend of misery
Age: 27
Gender: Female
Posts: 19289
September 7th, 2010 at 01:12pm
Wemmla:
Oliver Sykes:
Wemmla:
Oliver Sykes:
man skal gå VG1 Desig & Håndverk på Nesbru -.-
-
SKOLEN KAN DØ! Den kan gå å brenne i helvete!Evil or Very Mad


Jeg går VG2 Realfag på Nesbru! o_O
(Da har man IT og gjør ikke annet enn å sitte å skrive HTML koder (som er veldig like BBcodes, som vi bruker i signaturene))

WTF?! Går du på Nesbru? Oo da kan jeg jo møte.. kanskje jeg har sett deg også uten å vite hvem du er xD


Hvis du ikke har det, er du blind. Jeg synes.

Shocked Tehe men da synes jeg du er blind eller har øyeaids om du ikke har sett meg xD men.. hmm.. du vet jo ikke hvordan jeg ser ut.. og jeg vet ikke hvordan du ser ut.. så da kan ikke jeg vite om jeg har sett deg eller ikke og du ikke om du har sett meg eller ikke XD
Wemmla
Bleeding on the Floor
Wemmla
Age: 28
Gender: Female
Posts: 1608
September 9th, 2010 at 02:46am
Hehe..
Jeg går med grå hatt og svart kåpe. Loker på biblioteket en del. Du?
my friend of misery
Demolition Lover
my friend of misery
Age: 27
Gender: Female
Posts: 19289
September 9th, 2010 at 07:08am
hmm.. *tenke om man har sett noen med svart kåpe*
jeg går veldig ofte med fargerike jeans og hettegenserYes og jeg sitter veldig ofte ute eller inne på D&H-rommetYes xD
Wemmla
Bleeding on the Floor
Wemmla
Age: 28
Gender: Female
Posts: 1608
September 10th, 2010 at 04:32am
dvs, du syns ikke.
Idag kjører jeg røde ruter.
Jeg har blondt hår til livet. Som sagt, jeg syns.
my friend of misery
Demolition Lover
my friend of misery
Age: 27
Gender: Female
Posts: 19289
September 10th, 2010 at 07:26am
jeg har sett en person med svar kåpe idag og hun kjenner jeg fra før avYes
hmm, jeg så ingen med røderuter idag :S du har langt blånd hår.. hmm.. har du piercing? fordi jeg har sett ei med lyst langt hår og piercingYes er det deg? xD
SlumrendeUllteppe
Devil's Got Your Number
SlumrendeUllteppe
Age: 30
Gender: Female
Posts: 36571
September 11th, 2010 at 02:09am
Jeg går på Winthrop University i Rock Hill, South Carolina, USA, har noen sett meg? Wow Tehe

ARGH, jeg hater HMXP-102! Gi meg jævlig oppgaver å ha presentasjon om, ETTER DE SOM VAR MEGAFLINKE, også er ikke han jeg skal jobbe med der engang... føkk! ... dette var mer klage enn skole ting...
Noen som har lest om økonomisk frihet / politisk frihet? Tehe
my friend of misery
Demolition Lover
my friend of misery
Age: 27
Gender: Female
Posts: 19289
September 11th, 2010 at 06:24am
hmm, nei desverre, så har jeg ikke sett degNo Tehe
nei, det har jeg ikke lest omNo Tehe
SlumrendeUllteppe
Devil's Got Your Number
SlumrendeUllteppe
Age: 30
Gender: Female
Posts: 36571
September 11th, 2010 at 11:43am
Sad Tehe
Akk og ve, jeg dør
my friend of misery
Demolition Lover
my friend of misery
Age: 27
Gender: Female
Posts: 19289
September 11th, 2010 at 12:12pm
Tehe
Ikke dø D:
my friend of misery
Demolition Lover
my friend of misery
Age: 27
Gender: Female
Posts: 19289
November 27th, 2012 at 12:36pm
Tverrfaglig innleveringsoppgave

Lene er ei jente på snart 4 år som går i Tytterbærløkka barnehage. Det som man har blitt lagt merke til med Lene er at hun er veldig forsiktig og hun virker litt engstelig. Hun har også vanskeligheter for å uttrykke seg språklig. Hun har heller ingen bestevenn, men hun får lov til å leke rollelek med de andre jentene i barnehagen hvis hun er hund eller katt. Og når de er ute er hun veldig voksensøkende.

Erikson:
Hvem var han og hva mente han egentlig? Erik H. Erikson var en psykolog og psykoanalytiker, han hadde en modell for menneskets personlighetsutvikling. Han mente at barns utvikling ble påvirket av miljøet rundt dem. Noe annet han også var opptatt av var mennesket ego og hva egoet vårt betyr for utviklingen vår. Han mente at utviklingen vår skal forstås som en helhetlig prosess, både kroppslig, psykisk og kulturelt. Eriksons utviklingsteori er en krise- og stadieteori. Han mente at mennesket utvikler seg gjennom noen bestemte etiske kriser som oppstår gjennom livet. Erikson viser menneskets utvikling gjennom åtte livsstadier. I hvert stadie har man en bestem krise eller noe problematikk som man må komme seg igjennom eller løse, før man kan komme seg videre til neste stadie. Hvert stadie har også sin grunnverdi, den kan enten føre til en videre positiv eller en mer negativ utvikling av personligheten vår. Erikson mente at det var åtte stadier vi går gjennom i livet.

Erikson og lek:
Erikson mente også at lek er viktig for den psykososiale utviklingen. Lek kan hjelpe barnet til å mestre vanskelige situasjoner. Han mente at igjennom lek kan barnet bearbeide utviklingskrisene det skal igjennom i hvert enkelt stadium. Barnet kan leke seg igjennom ulike løsninger på de utfordringene det står overfor. På denne måten lærer barnet mer om seg selv og omgivelsene. Dette gir barnet en trygghet som kan dempe usikkerhet og angstfølelse overfor nye, krevende og ukjente situasjoner.
Erikson mener at det vil gjenspeile seg i leken dersom barnet har problemer med noe eller har opplevd noe som er vanskelig. Kan oppleve situasjoner som er overveldende, mange opplevelser og erfaringer kan være skumle eller vanskelige på et vis. Eksempler kan være første møte med leger, tannleger eller første overnattingsbesøk uten foreldre. I sånne situasjoner kan barnet føle seg som en passiv part hvor omgivelsene er ubehagelige, overveldende, skremmende eller vanskelige.
Ved å la barnet få leke lege og la det bestemme hva som har skjedd, og hva som da må gjøres, hjelper barnet med og bearbeide følelser og få oversikt over situasjonen. La barnet leke fritt uten styring av voksne.

Lekebarn:
Lene er da noe vi kaller for et lekebarn, det er dem i alderen 3-7 år. Lekebarns positive grunnverdi er at de er flinke til å ta iniativ, og den negative grunnverdien er at negative grunnverdi er at de har lett for å føle skyld. For lekebarn er familie en viktig sosial relasjon.
Som leke barn blir man stadig mer klar over seg selv som eget individ. Når man mestrer en aktivitet styrkes selvtilliten, og hvis barnet heletiden blir irettesatt, og får høre a t det han eller hun gjør er galt kan barnet utvikle skyldfølelse og bli passivt.

Rollelek:
Rollelek er den leken som er mest vanlig, når barn leker rollelek kan de prøve ut ideer, ta sjanser, prøve ut forskjellige roller, dele følelser og tanker og bli fortrolige fordi leken er en trygg ramme å lære i. Mange barn leker jo mor, far og barn, det er et eksempel på rollelek. «late-som-om» er et viktig nøkkelord i rollelek, du kan være hva du vil og du bestemmer helt selv. Så om du vil være en som bor alene i en stor skog med masse villdyr, så har du lov til det.Jean Piaget:
Jean Piaget ville finne ut hvordan kunnskap utvikler seg og vokser.
Han var en professor i psykologi, som ble mest kjent for at han kategoriserte den kognitive utviklingen vår i en serie av stadier. Han delte utviklingen vår inn i fire stadier; Det senso-motoriske stadiet, Det pre-operasjonelle stadiet, Det konkret-operasjonelle stadiet og Det formelt-operasjonelle stadiet.

Alderstypiske trekk:

Fysisk og Motoriske utviklingen: Nå kan barnet gå uten støtte opp og ned trapper, de er fysisk meget aktive, fingerbevegelsene er godt samordnet, de leker med små gjenstander.
Den fysisk og motorisk utviklingen er knyttet til hvordan vi vokser og hvordan vi beveger oss. Den motorisk utvikling vår er evnen vi har til å få kontroll over våre bevegelser, vi deler den inn i to grupper; finmotorikk og grovmotorikk.
Finmotorikk: det er alle de små bevegelsene vi gjør. Som f.eks. når vi pusler, skriver, perler osv. Vi bruker de små musklene vi har, f.eks. så har vi mange i ansiktet, spesielt rundt øynene våre.
Grovmotorikk: er alle de store bevegelsene vi gjør, hvor vi bruker de store musklene vi har i kroppen. Vi bruker disse musklene når vi skal løpe, sykle, gå osv.
Sosiale og emosjonelle utviklingen: er opptatt av andre barn og leker gjerne med dem, er ofte i grupper til dels harmonisk og opptatt av aktiviteter som angår flere, klare følelsesuttrykk.

Den sosiale utviklingen vår handler om at vi må lære oss hvordan vi skal oppføre oss rundt andre mennesker og atferden vår, det betyr derfor at vi må forholde oss til normer og regler i samfunnet vårt. For at vi skal få en god sosial utvikling avhenger det av at vi får en god emosjonell utvikling, for disse to henger nøye sammen.

Språklige utviklingen: omfattende kontakt med omverdenen, tar opp mange erfaringer som bearbeides gjennom lek og snakk, kommuniserer med andre, språklig aktiv periode.
Handler om at vi skal lære oss å snakke, lære å kunne vise følelse og kunne kommunisere med andre mennesker.
Kognitive utviklingen: Kan også kalles for den intellektuelle utvikling. Handler om tankeutviklingen. Vi skal lære oss å tenke, å forstå og å løse problemer.
På den ene siden utvikler man seg i et gjensidig samspill med arv og modning, og på den andre siden utvikler man læring og miljø. Den kognitive utviklingen vår utvikles i stadier. Barn lærer ved å bruke sansene sine, og ved å bruke kroppen aktivt når det utforsker omgivelser, mente Piaget.


Hvor er Lene i utviklingen sin?

Språkutviklingen: I språkutviklingen er Lene på 1-2 års stadiet, hun klarer å snakke men har ikke så lett for å gjøre seg forstått, så da kan hun sikkert ikke så mange ord enda.

Sosiale og emosjonelle utviklingen: Lene leker lite med andre barn, og hun har ikke så klare følelses uttrykk. Hun trekker seg heller til de voksne, enn å være med de andre barna å leke. Og hun skulle nå hatt klare følelsesuttrykk.


Hvor burde Lene ha vært i utviklingen sin?

Språkutviklingen: Lene sin tale skulle nå vært rundt 90 % forståelig, hun skulle kunne lage 4 ords setninger – eller flere, hun skulle vært veldig språklig aktiv og ha kunne rundt 600-700 ord.

Sosiale og emosjonelle utviklingen: Hun skulle nå vært veldig opptatt av ting som skjer rundt seg, av de andre barna, og vært veldig opptatt av leken deres og ville være med og leke med dem.


Hva er tiltak man kan gjøre for Lene?

Først når man hører rykter og man har begynte å merke at Lene blir for sent hentet, så tar man da opp når de ansatte i barnehagen har møte om hva man har lagt merke til og at man vil at det skal observeres om dette skjer ofte og skrive ned de tingene man ser. Når det har gått en stund og man merker at det skjer ofte så må man innkalle foreldrene til en samtale hvor man da må fortelle dem hva man har lagt merke til og spørre dem om det er noe grunn til at ting er som det er, og fortelle dem om ryktene som har blitt fortalt, og høre hva de har å si til det. Og hvis det viser seg at de har noen problemer så kan du da tilby dem og hjelpe dem med å få tak i hjelp til de sånn at de kan forbedre ting.
Men om de sier at alt er bra eller at de ikke vil ha hjelp, og du da over lengere tid forsetter og observere og du ser at det fortsatt forsetter på samme vis, at ikke noe blir bedre så går du da videre til bestyreren i barnehage og forteller om problemene og så tar da den personen det videre til barnevernet.

Men hva kan barnehagen gjøre for Lene og hennes utvikling?

Lene har vanskelig heter med å få venner og leker ikke noe særlig med noe, og når hun først får være med er det i rollelek og hun må være hund eller katt. Det er jo to ting som egentlig ikke synes så godt i leken. Hvorfor får Lene disse rollene? Er det fordi at hun ikke kan leke? Kan hun ikke lekereglene? Hvis hun har problemer hjemme, men at foreldrene ikke bryr seg eller ikke har tid til henne så kan det hende at hun ikke leker noe hjemme og da får hun aldri lært å leke. Noe barnehagen kan gjøre for å forbedre dette er at de kan f.eks. ta og ha en lekegruppe, hvor de da først tar og setter Lene og et annet barn sammen til og leken, men det er fortsatt en voksen som sitter der og leker litt sammen med di. Og når den personen ser etter hvert at det går bra at de to leker fint så trekker personen seg sakte, men sikkert ut av leken. Og da når de har lekt en stund så kan de komme enda et barn med i leken og da fortsette sånn men å ta inn et og et barn mer. På denne måten vil Lene lære seg hvordan hun skal leke sammen med andre barn. Dette er med på å stimulere språket hennes og hun lærer og leke, men også hvordan hun skal oppføres seg når hun leker sammen med andre barn. Det stimulerer også det sosiale og følelsesmessige utviklingen til Lene, fordi hun er sosial når hun leker med andre og etter som hun leker og lærer seg mer, så vil hun også lære seg og hvis følelse og da også kunne ta det med i leke etter hvert.

Lese sammen med Lene er et annet tiltak du kan gjøre. Sette deg ned sammen med henne og lese i en bok, lese hva som står og så peke på ting på bildene i boka og fortelle Lene hva de forskjellige tinge er og la Lene prøve å gjenta ordene. Du kan også la Lene få være med på ting som og dekke bordet når det skal spises, ha daglige aktiviteter sammen med henne, som f.eks. å gå turer, synge sanger, spille spill osv. Detter vil også være med på å stimulere språket til Lene fordi at hun får høre ord og se bilder av det, og det vil gjøre at da Lene vil huske hvordan en ting ser ut, og ord og bilde vil få en sammenheng.
En ting man må huske på når man skal hjelpe Lene med utviklingen hennes, er at man ikke må presse det på Lene. Man må ta det i hennes tempo, så om hun bruker lang tid på å lære seg noe så må man godta det og ikke prøve å få henne til å lære seg noe fortere, for det vil ikke hjelpe Lene.ER DETTE BRA NOK?!?! D:
my friend of misery
Demolition Lover
my friend of misery
Age: 27
Gender: Female
Posts: 19289
December 4th, 2012 at 11:05am
fikk 4/5 på praksisoppgaven vi hadde, men dte jeg fikk trekk for var jo bare sånne små dritt ting, som egentlig ikek burde ha noe å si D: hallo! wtf -.- menmen... dte får bare være.. jeg hadde ikek orket å skrive mer enn det jeg gjorde uansett, de kan faen meg ikek forvente at jeg skal skriv 10 sider!

håper bare at tverrfaglige gikk litt bedre, for den brukte jeg tid på og der skrev jeg mye! jeg tror det ble 5 og en halv side eller noe på den, så best at jeg får bra der.. ;(
my friend of misery
Demolition Lover
my friend of misery
Age: 27
Gender: Female
Posts: 19289
January 25th, 2013 at 05:15pm
HUSKELAPP TIL MEGSELV!!!!

http://www.rustelefonen.no/index.php?option=com_content&task=view&id=76

https://ungrus.no/sporsmal/533

http://www.ung.no/rusmidler/

http://no.wikipedia.org/wiki/Rusmiddel

LES PÅ DETTE!!!!!